Zarabianie na ankietach

Zarabianie na ankietach to prosta i dosyć ciekawa czynność. W Internecie jest wiele stron www, które oferują możliwość dorobienia sobie do pensji, a nieraz zarobienie na tyle dużo aby nie musieć pracować na etat.Zapewne atutami tej pracy jest to, że nie ma ustalonych godzin pracy ani wyznaczonego jakiegokolwiek limitu np. w postaci ankiet. Wiadomo, że im więcej ich wypełnimy tym więcej zarobimy oraz częściej będziemy zapraszani do takich płatnych sondaży. Natomiast czas też odgrywa rolę, ponieważ niejednokrotnie zostaje ustalona określona liczba respondentów na badanie, a więc jeśli zbyt późno podejmiemy decyzję do przystąpienia w sondażu, to możemy zostać wykluczeni.

Powiadamianie o nowych ankietach wysyłane są pocztą e-mail i nieraz telefonicznie zazwyczaj SMS-em.

Zarobki dzięki tej pracy są trudne do oszacowania, bowiem oprócz tego wkładu pracy o jakim mowa wyżej, czynnikiem warunkującym ich wysokość jest stawka za dane badanie. Może to być kwota od kilkudziesięciu groszy do nawet kilkudziesięciu złotych. Niektóre firmy oferują też w zamian za wypełnienie ankiety punkty wymienialne na nagrody rzeczowe. Mogą one się przyczyniać do zdobywania kolejnych poziomów naszego zaangażowania, a także dzięki nim możemy zdobywać różne odznaki itp. Taki „awans” jest równoznaczny z tym, że dostajemy więcej propozycji do wzięcia udziału w kolejnych badaniach.

To pokrótce przybliżony temat i na koniec należy zaznaczyć, że są osoby, które trudnią się tylko i wyłącznie taką pracą i nieźle na tym wychodzą.

Zapisz